»Smärta är ett tillstånd som skapar mycket lidande och medför stora kostnader för samhället. Nästan en femtedel av Sveriges befolkning beräknas lida av smärta av betydande intensitet. Av primärvårdens patienter söker 20–40 procent till vårdcentralen på grund av smärtproblematik. Akut eller långvarig smärta är ett lidande som alla kliniskt verksamma läkare möter dagligen och förväntas handlägga på ett evidensbaserat sätt.«

Så inleder Beata Oscarsson och Peter Dahm en medicinsk kommentar på sidan 1198 med rubriken »Svenska läkare tycks få för lite utbildning om smärta«. Av artikeln framgår bland annat att utbildning i smärtmedicin inom landets läkarprogram tycks vara bristfällig, att det finns brister även på vissa specialistutbildningar och att det finns kunskapsluckor hos kliniskt aktiva läkare.

Med tanke på omfattningen och det lidande som smärta orsakar i befolkningen är den rådande situationen inte tillfredsställande. Det är därför en viktig slutsats som Beata Oscarsson och Peter Dahm drar när de menar att det finns »stöd för rekommendationen att se över läkarprogrammen i Sverige vad gäller utbildning i smärtmedicin och att införa strukturerad smärtutbildning som krav inom samtliga specialistutbildningar i Sverige«.