Ett snabbspår på akuten för äldre patienter kan vara bra både för dessa patienter och för personalen. Det framgår av ett reportage med start på sidan 1248 i denna utgåva av Läkartidningen.

I Norrtälje fungerar snabbspåret så att en sjuksköterska gör en omvårdnadsbedömning. Svaret avgör hur ofta patienten ska ha tillsyn.

– Utöver omvårdnadsbedömningen så tar vi rutinprov på de här patienterna före läkarordination, så att de förhoppningsvis är klara innan läkaren kommer. Vi låter dem också gå före i kön till att träffa läkare, förbi patienter som har ungefär samma allvarlighetsgrad i det de söker för. Och vårdavdelningarna försöker hämta de här patienterna lite snabbare än andra, säger Christian Barrientos, enhetschef för akuten och upphovsman till snabbspåret.

Jonatan Halle, ST-läkare på akutmot­tagningen, tycker att snabbspåret fungerar bra och att det bidrar till att göra arbetet på akutmottagningen strukturerat.

– Det underlättar, särskilt när man kommer som ny läkare, säger han.

Snabbspåret är ett exempel på goda ini­tiativ som kan bidra till att förbättra den svenska vården. Dessa initiativ är både viktiga och varmt välkomna.