»’Vem ska ta hand om mig när jag blir gammal?’ Tanken oroar Ulla-Britt ­Barchéus Olofsson, verksamhetschef för primärvården i Bräcke och Ragunda. Hon kämpar ständigt för att lösa den akuta läkarbristen.« Så börjar en artikel på sidan 1508 om den svåra situationen inom primärvården i Region Jämtland Härjedalen.

I artikeln konstateras också följande: »Hon uppvaktar pensionerade distriktsläkare, rekryterar andra specialister och tycker att man måste vara öppen för flexibla arbetssätt. På Hammarstrands hälsocentral arbetar till exempel en läkare halva året i Hammarstrand och halva året från Bolivia med hjälp av distansteknik. Och i sommar har läkarbemanningen på hälsocentralen förstärkts av en patolog.«

Det är ett viktigt arbete som utförs av alla som försöker att stärka den svens­ka primärvården. Men det räcker inte. Situationen i Jämtland är en påminnelse om behovet av en nationell primärvårdsreform som ger både bättre förutsättningar för läkare och ett bättre vårdutbud för patienterna. Förhoppningsvis blir en sådan verklighet utan att det dröjer alltför länge.