Denna vecka hamnar medicinsk vetenskap i fokus runt om i världen genom utdelningen av Nobelpriset. I Läkartidningen är detta ämne dock i cent­rum i varje utgåva genom det block om cirka 15 sidor som heter Klinik & Vetenskap. Här samlas merparten av det medicinska materialet i tidningen under olika vinjetter. Den som tar sig tid – vilket många gör – att läsa igenom det här materialet kan ofta finna sig vara lite klokare efteråt. 

I denna utgåva återfinns till exempel på sidan 1584 en originalstudie som har undersökt kvaliteten i diagnostiken av kolorektal cancer i sjukvården i Västerbotten. Ett konstaterande är att 7 procent av cancerfallen hade »missats« vid kolonundersökning. På sidan 1580 finns en översiktsartikel som tar upp akut diagnostik och behandling vid kemiska ögonfrätskador. Här slås fast att omedelbar ögonspolning redan på olycksplatsen är avgörande för att begränsa skadan. Vidare finns på sidan 1576 en rapport om ambulanshelikoptern i Västra Götalandsregionen, den första läkarbemannade enhet i Sverige som rutinmässigt kan ge blod prehospitalt. 

Det finns således mycket vetande att ta del av i ett enskilt nummer av Läkartidningen. För detta ska alla som bidrar med artiklar ha ett stort tack.