För ett år sedan började akuten på Söder­tälje sjukhus med ett nytt linjelöst och akutläkardrivet arbetssätt (se sidan 1614). »I stället för den traditionella linjeindelningen finns en röd disk och en grön, där ledningsläkare organiserar arbetet. Röd disk ligger nära ambulansintaget och de tar patienter som av exempelvis ambulans klassas som röd eller orange, medan grön disk tar de traditionellt gröna eller gula.«

– Förr kunde man bli klassad som kirurgpatient, få vänta på kirurgen – som sedan tyckte att man var medicinpatient. Så fick man vänta på medi­cinläkaren … Nu delar vi in patienterna efter hur sjuka de är. Det är lättare att jobba som det är nu, eftersom det inte är så mycket tjafs om var patienten ska vara, säger Josefine Ylitalo, som är specialist i akutsjukvård och allmänmedicin.

När Läkartidningen besöker akuten berättar läkarna om flera fördelar med det nya arbetssättet. Men det används inte på natten. ST-läkaren Lina Gonzalez tror att sjukhuset skulle förlora andra specialister om natten bemannades med akutläkare:

– Så frågan är: måste vi ha en helt akutläkardriven akutmottagning dygnet runt? Det tror jag många håller på att utforska – vad som är mest kostnadseffektivt för det lilla sjukhuset.

Södertäljes modell inspirerar och väcker tankar.