Spelberoende är en högaktuell diagnos. Så lyder rubriken på en översiktsartikel i denna utgåva av Läkartidningen (se sidan 1870).

Även om spelberoende är ett välkänt tillstånd och samhällsproblem är det förmodligen få som kan redogöra för diagnosen. Översiktsartikeln är därför av värde för dem som är intresserade av diagnosen eller som kan komma i kontakt med hjälpsökande patienter.

Huvudbudskapet är till en del dystert: »Spelberoende är ett allvarligt tillstånd, som är mycket aktuellt i Sverige i dag. Ungefär 2 procent av den svenska befolkningen har spelproblem, och varje år tillkommer omkring 100 000 problemspelare.« Vidare konstateras: »Den psykiatriska samsjukligheten är omfattande och suicidrisken förhöjd.«

Samtidigt ger artikeln uttryck för att det finns hopp: »Det bör understrykas att spelberoende är behandlingsbart och relativt lätt att screena för. Förhoppningarna är att nya rutiner för utredning och behandling tillsammans med kommande lagstiftning för reglering på spelmarknaden ska minska den accelererande sjukdomsbörda vi ser i dag.«

Som huvudsaklig behandling pekas KBT ut. Med tanke på den svåra situation som spelberoende personer kan hamna i är det viktigt att de som behöver behandling också får det.