»Samtidigt som den psykiska ohälsan bland läkare fortsätter öka stänger Ersta psykiatriska klinik – som i mer än 50 år haft uppdraget att hjälpa just sjukvårdspersonal – nu för gott. Bland läkarna på kliniken är besvikelsen stor – liksom oron för patienterna.

– Det är extra sorgligt att vi måste stänga i en tid då sjukvårdspersonal, inte minst läkare, allt oftare mår dåligt av sina arbeten, säger Johanna Broms, verksamhetschef på Ersta psykiatriska klinik, när hon visar runt på kliniken på Södermalm i Stockholm.«

Så här inleds en artikel på sidan 2101 om en händelse som har engagerat många läkare. När Läkartidningen kommer på besök talar flera i personalen om ledsna och oroliga patienter. 

– Tyvärr tror jag att nedläggningen kommer att leda till att många far illa, säger Marcus Palmstierna, överläkare med ansvar för heldygnsvården.

Det är lätt att förstå den sorg och oro som både anställda och patienter ger uttryck för. Den 1 januari sker övergången till en ny vårdgivare, Capio Psykiatri Stockholm, men då handlar det främst om ett allmänpsykiatriskt specialistuppdrag. Förhoppningsvis kan dock den nya vårdgivaren leva upp till beskedet från Maria Bejhem, vd för Capio Psykiatri. Hon slår fast att patienterna ska få »den allra bästa vården«.