»Sedan 1 juli i år står forskare och läkare vid Sveriges universitet och hög­skolor utan direkttillgång till nya artiklar i tidskrifter som Lancet och Cell. Lika­dant är läget i Tyskland. Avtalen med förlaget är uppsagda på grund av ­oenighet om kostnader för open access.«

Så inleds en genomgång på sidan 2032 av en aktuell diskussion om open access, öppen tillgång till vetenskapliga publikationer. Den svenska positionen är i korthet »att man vill byta affärsmodell så att man i stället för prenumerationer ska betala för att få forskningsartiklar publicerade och för att allt som publiceras av svenska forskare ska ligga öppet globalt«.

Motparten, världens största vetenskapliga förlag, Elsevier i Nederländerna, har dock inte velat gå med på det svenska önskemålet. Men nu i december kommer Elsevier till Sverige för ett möte med berörda svenska aktörer.

Förhoppningsvis kan det mötet bli ett första steg på vägen mot en lösning då den öppna tillgången till vetenskapliga publikationer inte bara är viktig som princip utan även i praktiken. Ett bra exempel på det är att läkare anställda inom primärvården inte alltid har tillgång till den senaste forskningen.