Snart ska Socialstyrelsen presentera en rapport om central styrning av ST-tjänsterna (se artikel på sidan 122). I uppdraget ingår att göra en kartläggning av sjukvårdens tillgång på och behov av specialistläkare. Myndigheten ska också ta fram förslag på hur ST-tjänster ska dimensioneras mer effektivt utifrån ett nationellt perspektiv. Tanken är att minska bristen på specialistläkare och få en jämlik vård i landet.

Läkarförbundet deltar i arbetet men Sofia Rydgren Stale, andre vice ordförande, konstaterar att det inte är enkelt:

– Det är lite som att navigera med en ofullständig karta, för just när det gäller ST finns bristfälliga kunskaper på nationell nivå om hur situationen faktiskt ser ut.

Samtidigt är hon nöjd med hur arbetet har bedrivits och säger: 

– Vi är positiva till att staten tar ett större ansvar, men det måste ske i samverkan med regionerna.

Att frågan inte är enkel framgår även av hur en av regionerna, Skåne, hanterar den. Skåne räknas som en föregångare i central styrning av ST-tjänster. Men här handlar det om att 25–30 procent fastställs på central nivå och det anses svårt att gå mycket längre än så.

Att öka styrningen av ST-tjänster på nationell nivå är således en utmaning. Förhoppningsvis kan Socialstyrelsens arbete dock bidra till att möta denna utmaning.