En allvarlig bussolycka, ett långvarigt IT-haveri som slår ut journalsystemet och ett kraftigt regn som nästan gör ett helt sjukhus strömlöst. 

Detta är tre händelser som ställt tuffa krav på den läkare som fått i uppdrag att ha en ledande roll i att hantera den uppkomna situationen. I denna utgåva – se sidan 10 – berättar tre läkare om sina erfarenheter av dessa utmaningar.

Överläkaren Christer Petersson vid Länssjukhuset Ryhov i Jönköping fick ta hand om sjukhuset när det drabbades svårt av ett kraftigt skyfall. Överläkare Fredrik Schiöler vid Vrinnevisjukhuset i Norrköping var med om att journalsystemet låg nere i fyra dygn och Brita Winsa, som då var chefläkare på Akademiska sjukhuset i Uppsala, ställdes inför en bussolycka med sex döda och ett tjugotal skadade.

I samtliga fall lyckades dessa läkare tillsammans med annan personal hantera de olika händelserna. Med distans till det som inträffade nämner de dock vikten av att vara förberedd för det oväntade. Det innebär som Christer Petersson säger att »öva, öva, öva«. Den som läser om de tre händelserna har lätt att hålla med om hur viktigt detta är.