Genom att erbjuda sjukhusspecialister en kompletterande specialistutbildning i allmänmedicin med full betalning är Region Skåne på väg att få ett antal dubbelspecialister i primärvården. Detta berättar vi om i en artikel på sidan 182. Bakgrunden är att Region Skåne, liksom andra regioner, söker nya vägar för att lösa läkarbristen inom primärvården.

– Vi har två huvudspår. Dels försöker vi få in fler dubbelspecialister i allmänmedicin, dels försöker vi få fler ST-läkare att sidotjänstgöra i primärvården, säger Ola Bergstrand, biträdande divisionschef för primärvården inom Region Skåne samt ordförande i expertgruppen för allmänmedicin i Skåne.

Narkosläkaren Mattias Larsson började hösten 2018 på den kompletterande efterutbildningen i allmänmedicin och är nu på väg mot en dubbelspecialisering. Han trivs bra med att arbeta på vårdcentral.

– Man jobbar väldigt självständigt samtidigt som det alltid finns kollegor att rådfråga om man behöver, säger han.

Ola Bergstrand menar att det inte bara är en bättre bemanning som ska bli resultatet av det arbete som pågår. Det handlar även om att skapa en bättre samverkan mellan sjukhus och primärvård. Om en sådan kan skapas har de inblandade all anledning att vara nöjda.