»’Digital triagering’, där en dator ställer frågor till patienten efter en algoritm, blir allt vanligare i primärvården. Det tycks göra besöken snabbare och mer stringenta. Samtidigt finns frågetecken om vårdkvaliteten. Men forskning är på gång.«

Så inleds ett reportage (sidan 70) om ett arbetssätt som i dag används på en del arbetsplatser inom primärvården. Ett exempel är Ekerö vårdcentral i Stockholms län, som låter patienterna på lättakuten ange sökorsak på en datorskärm. Därefter får patienterna träffa en sjuksköterska för beslut om rätt vårdnivå.

– Vi är väldigt nöjda. Vi har kunnat hantera betydligt fler patienter i det formatet än om vi gjort på det traditionella sättet där folk ringer och får en planerad tid samma dag, säger Magnus Edlund, specialist i allmänmedicin och tillförordnad verksamhetschef.

I dag finns inte mycket forskning om digital triagering. Men Artin Ente­zarjou, AT-läkare och doktorand på Centrum för primärvårdsforskning vid Lunds universitet, och hans team kommer att inleda en studie där vårdpersonal ska intervjuas om hur det har gått att använda digitala anamneser.

Hypotesen är att digital triagering kommer att minska det totala antalet vårdkontakter genom att minska antalet onödiga besök. Det blir intressant att se om hypotesen bekräftas.