»Se inte privata nätläkare som en konkurrent utan som en möjlig resurs för att utveckla den digitala vården. Och samverka över organisationsgränserna – inte minst med kommunerna. Det är rådet från Peter Berggren, chef för Glesbygdsmedicinskt centrum i Stor­uman och pionjär inom virtuell vård.« Så inleds en artikel på sidan 398.

För Peter Berggren, som snart arbetat 25 år som läkare i Storuman i Västerbotten, är digital vård en självklarhet. Som en del andra läkare kan han ha synpunkter på att det finns digitala vårdtjänster som använder sig av »vårdens begränsade läkarresurser« i onödan. Men framför allt ser Peter Berggren vilken nytta IT gör inom vården.

I Västerbotten kan patienter besöka så kallade samhällsrum. Där kan de »via videolänk koppla upp sig mot en doktor eller annan vårdpersonal. Enklare provtagning som blodtryck, blodvärden och PK(INR) kan utföras på plats«. Dessa rum har tagits emot väldigt positivt av befolkningen.

För att utveckla den digitala vården ännu mer önskar sig Peter Berggren ett ökat samarbete mellan offentligt och privat. Han är också optimist och tror att den digitala vården i ett 20-årsperspektiv är fullt utbyggd över hela Sverige. Med tanke på den utveckling som nu sker av denna vård finns det anledning att tro att Peter Berggren får rätt.