Den svenska sjukvården är för dålig på att ta hand om patienter som drabbas av hedersförtryck. Det menar ST-läkaren Camilla Starck, som har ett starkt engagemang i frågan och som föreläser om ämnet för olika enheter inom vården, se artikel på sidan 294.

– Jag tror att en förklaring är att fokus legat på gyn- och ungdomsmottagningarnas rutiner, man har försummat det faktum att alla delar av vården möter patienter som kommer från en hederskultur, säger hon.

Camilla Starck får medhåll från Social­styrelsen, som konstaterar att »vårdapparaten brister när det gäller att stötta offer för alla typer av våld i nära relationer, men offren för hedersrelaterat våld är särskilt utsatta«.

Camilla Starck menar att vårdanställda ofta är osäkra på hur de ska hantera patienter som kan vara utsatta för hedersförtryck.

– Många undrar hur de ska inleda ett samtal med en patient som de misstänker lever i en hederskultur. De är oroliga för att patienten ska bli arg eller förnärmad, säger hon.

Camilla Starck hoppas nu att denna patientgrupp ska bli bättre omhänder­tagen inom vården framöver och önskar sig därför en nationell samordning med tydliga riktlinjer. Med tanke på att detta rör en grupp av mycket utsatta personer är det lätt att dela hennes önskemål.