Sällsynta diagnoser, klimakteriet, äldre­psykiatri, hållbar sjukvård och IBS. Det är några av de ämnen som kommer att behandlas på Läkartidningens seminarier under den närmaste tiden. Tidningens seminarier är sedan länge ett bra verktyg för den som vill få en snabb men samtidigt gedigen uppdatering inom ett relevant ämne. 

I inbjudan till seminariet om IBS sägs till exempel att »IBS är den vanligaste
funktionella mag–tarmsjukdomen och den mest frekvent förekommande gastroenterologiska sökorsaken i både primärvård och gastroenterologisk öppenvård. Detta seminarium har som syfte att uppdatera deltagarna i de dia­gnostiska åtgärder som kan vara motiverade och den behandlingsmodell som med individuell anpassning kan lindra specifika komponenter av de symtom och generella besvär som ses vid IBS«.

Under hösten kommer två repriser på ett seminarium som lockade väldigt många läkare förra året i både Stockholm och Göteborg. Det handlar om utmattningssyndrom och ME/CFS, två svåra sjukdomstillstånd som förorsakar stort lidande och ofta har ett långdraget, ibland kroniskt förlopp. I år arrangeras detta seminarium i både Umeå och Malmö.

Alla läkare som är intresserade av att besöka något av Läkartidningens seminarier är varmt välkomna! Anmälan görs på Läkartidningen.se.