Av de gällande föreskrifterna för läkares ST-utbildning framgår bland annat att den specialistkompetenta läkaren ska »uppvisa kunskap om innebörden av medicinsk–etiska principer samt kunna identifiera etiska problem och att analysera dessa på ett strukturerat sätt«.

Att denna kunskap är viktig inte bara i teori utan även i praktik framgår tydligt när Läkartidningen besöker en kurs i medicinsk etik för ST-läkarna i Skaraborg. I reportaget (se sidan 235) berättas om flera etiskt svårhanterliga situationer i den kliniska vardagen. ST-läkaren Anmar Ajwad säger följande om ett fall:

– Från början kändes det helt rätt att satsa på palliativ vård. Men den sista stundens panik var svår. När jag stod där, själv med patienten i rummet, hade jag ingen aning om vad jag skulle göra. Det känns fortfarande svårt nu när jag tänker på det.

Sonja Kvint, överläkare inom kvinno­sjukvården på Skaraborgs sjukhus i Skövde, är ansvarig för kursen i medi­cinsk etik för ST-läkarna i Skaraborg. Hon berättar att ST-läkarna har bidragit med kliniska berättelser som skakat om kursledarna. Att det kan vara så svårt att ta ställning i olika situa­tioner visar både på vikten av existerande etikkurser men också på att ytterligare etikutbildning under utbildningstiden kan ha ett stort värde.