Vållande till kroppsskada och vållande till annans död. Dataintrång. Tjänstefel inom psykiatrin. Sexuella övergrepp. Detta är alla brott som utreds av en ovanlig grupp åklagare i Sverige, de så kallade vårdåklagarna (se artikel på sidan 458).

Av artikeln framgår att det ofta är »privatpersoner som i affekt gör en polisanmälan trots att man inte alla gånger riktigt förstår hur sjukvården fungerar«. Resultatet för läkare och andra inom vården kan då bli att de plötsligt hamnar i den obehagliga situationen att bli föremål för en polisutredning.

– Ett typexempel är att någons pappa eller mamma dör på ett sjukhus och det är lite oklart initialt vad som hänt. Beror det på brister i vården eller på något annat? Många av de här ärendena skrivs av efter att obduktionsprotokollen kommit och visat att det var en fullt naturlig död, säger vårdåklagare Jonas Peterson.

Ett problem för vårdåklagarna är att de inte är medicinska experter. Men mer experthjälp kan nu vara på väg. Chefsåklagare Gunnar Brodin uppger att en medicinsk expert permanent kan komma att knytas till vårdåklagarna. Det vore en välkommen åtgärd. För lika viktigt som det är att skyldiga personer fälls för brott är det att oskyldiga frias – och helst så fort som möjligt.