»Det är dags för föreläsning och den lilla klassen på 17 läkarstudenter, som just börjat sin sjätte termin, samlas i klassrummet. De är de första läkarstudenterna som flyttar till den småländska kuststaden för att slutföra sista halvan av utbildningen. Ett tajt gäng. Majoriteten har sökt sig till Kalmar tillsammans. Alla utom en har haft studieorten som förstahandsalternativ.«

Ovanstående är ett utdrag ur ett reportage från Kalmar (se sidan 516). Där finns nu den första gruppen av studenter som kommer från Linköpings regio­naliserade läkarutbildning. De läkarstudenter som Läkartidningen pratar med är nöjda med att vara i Kalmar, och i en enkät beskrivs staden som familjär och välkomnande.

– Alla som är ansvariga här är jättepeppade och alla handledare som jag har träffat på har varit jätteglada över att vi är här. Det märks att de verkligen vill ha oss här, säger studenten Hanna Gustavsson.

Detta håller läraren och kurskoordinatorn Anna-Karin Alvunger med om.

– Det finns inte bara en positiv attityd på sjukhuset eller inom regionen, utan även i kommunen, säger hon.

Att skapa en ny studieort för läkarstudenter innebär även utmaningar, vilket framgår av reportaget. Men det är både spännande och inspirerande att ta del av det som nu sker inom läkarutbildningen i Kalmar.