Det medicinska kunskapsprovet står i fokus för några artiklar i detta nummer, med start på sidan 568. Provet, som är till för att läkare från länder utanför Sverige och övriga EU ska få en väg fram till en svensk läkarlegitimation, har återkommande kritiserats för att vara för svårt.

– Det är ett nationellt problem att så många läkare inte klarar provet och blir fast i något slags vakuum, säger Helena Ossmark, projektledare inom rekrytering och arbetsmarknad i Region Sörmland.

– Många går på försörjningsstöd i stället för att komma ut och jobba i vården. Och vi går miste om deras kompetens.

Magnus Hultin, ansvarig för det medicinska kunskapsprovet, tror att en viktig förklaring till att många inte klarar provet är bristande språkkunskaper. Läkarförbundet har dock synpunkter på provets utformning och vill att Socialstyrelsen gör en kartläggning över effekterna av provet.

Självklart måste läkare vara tillräckligt kvalificerade för att arbeta inom den svenska sjukvården. Men det är också viktigt att det finns en fungerande väg in i vården. Läkarförbundets önskemål om en utvärdering av denna väg är därför väl värt att lyssna på.