Våld och hot är numera återkommande problem i den svenska vården. I en enkät som Läkartidningen gjort svarar de flesta regionerna att hotbilden förändrats de senaste åren. »Det kan handla om gängkonflikter som för våldet närmare sjukvården eller att fru­strerade patienter och anhöriga oftare tar till hot för att få sin vilja igenom«.

– Det är ett helt annat klimat i Sverige nu. Jag har jobbat på sjukhuset i 41 år. När jag började här som sjukvårdspersonal vågade patienten knappt tilltala doktorn. Men i dag tjafsar folk emot, är otrevliga och hotar sig fram för att få den vård de vill, säger Jan-Ola Höglund, säkerhetsstrateg på Södra Älvsborgs sjukhus.

Samtidigt pågår ett omfattande arbete för att åstadkomma en bättre säkerhet. Det handlar om åtgärder som »fler kameror, låsning av dörrar, utbildning för personalen och fler väktare eller ordningsvakter«. 

Ett sjukhus som arbetar aktivt med förbättrad säkerhet är Södra Älvsborgs sjukhus. Där har incidenterna med hot och våld minskat med 40 procent mellan åren 2015 och 2017. Det efter bland annat införandet av en arbetsmodell som syftar till att personalen bättre ska kunna hantera svåra situationer. Detta exempel är därmed intressant för andra som vill lära sig mer om att förebygga våld och hot.