Det är en ovanlig position som neurologen vid Nyköpings lasarett Jonas Lindeberg nu har. Han är nämligen regionråd med ansvar för hälso- och sjukvården i hela Sörmland (se artikel på sidan 624).

Läkartidningen har tidigare berättat om Jonas Lindebergs väg från att ha varit en »vanlig läkare« till att starta ett sjukvårdsparti, Vård för pengarna, och sedan ta plats i regionfullmäktige i Sörmland. Efter valet förra året togs ytterligare ett steg framåt då Vård för pengarna tog över makten i regionen tillsammans med Socialdemokraterna och Centerpartiet.

För Jonas Lindeberg innebär det bland annat att han har bytt roll: från att vara en som kritiserar till att vara en som försvarar den politik som förs. När Läkartidningen nu besöker honom framgår det att han tycker att det nya uppdraget är roligt men också utmanande. Till exempel är läkare inom primärvården upprörda över att de inte fått mer pengar i årets budget. Vidare kan just läkare vara tuffare i sin kritik mot honom, eftersom han är »en av dem«.

Det är ingen lätt roll som Jonas Lindeberg har tagit sig an. Men hans val, att själv påverka och ta ansvar i stället för att enbart ha synpunkter, är förmodligen något som kan inspirera andra att göra samma sak.