I denna utgåva är det åter dags för en artikel i den uppskattade serien ­»Medicinens ABC«. Medicinens ABC är en artikelserie där läkare under utbildning tillsammans med handledare beskriver vanliga sjukdomstillstånd, procedurer eller behandlingar som en nybliven specialist ska kunna handlägga självständigt.

Den aktuella artikeln har rubriken »Vanliga tillstånd i hand och handled, del 1« (se sidan 702). En av författarna är Kristian Samuelsson, specialistläkare och adjungerad professor vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg. I en intervju på sidan 693 framgår det att Kristian Samuelsson totalt varit med och författat tio stycken ABC-artiklar.

I intervjun står det även klart att Kristian Samuelsson och hans medförfattare fått mycket positiv återkoppling på de artiklar som skrivits.

– Framför allt tycker vi om feedbacken när studenter eller kollegor har återkopplat att de har funnit dem nyttiga till sina studier eller i sin kliniska tjänst. Det är det som har varit viktigast för oss, säger han.

Kristian Samuelsson och övriga som författar ABC-artiklar är självfallet även värda feedbacken att de gör en väldigt viktig insats för att utbilda sina läkarkollegor.