När Läkartidningen intervjuar socialminister Lena Hallengren (S) ger hon ett svar på frågan om vad hon ger högsta prioritet när det gäller sjukvården.

– Om jag ska försöka välja någonting så är det en tillgänglig vård; att vi får kortare köer och att man upplever att vården finns där man behöver den. Det är en trygghet i sig, säger Lena Hallengren.

En väg till en mer tillgänglig vård än i dag kan vara den uppdaterade kömiljard om 1,62 miljarder kronor som finns med i regeringens vårbudget. Hur dessa pengar ska användas kan Lena Hallengren ännu inte ge besked om. Men hon konstaterar att:

– Återbesök, patienter med kronisk sjukdom och multisjuka måste hamna i fokus när man utformar en ny kömiljard.

Lena Hallengren är även försiktig med svar på frågor om för läkare
viktiga ämnen som en kommande primärvårdsreform, ett eventuellt listningstak, listning på namngiven läkare och eventuell statlig finansiering av ST-tjänster i allmänmedicin. Det är begripligt att en relativt ny socialminister vill hålla just en försiktig linje i olika frågor. Men det är också förståeligt att olika intressenter, som Läkarförbundet, har en önskan om att olika förändringar av vården ska bli verklighet. Förväntningarna på att Lena Hallengrens arbete ska ge resultat är således höga.