»Nära vård« är ett begrepp som numera är återkommande i den svenska diskussionen om hur sjukvården ska organiseras. Det är därför intressant att ta del av ett aktuellt exempel på hur ett sjukhus vill arbeta med en del av den nära vården.

Exemplet hämtas från Södra Älvsborgs sjukhus (SÄS), som den 1 mars i år bildade en egen klinik för nära vård. I artikeln konstateras att »Tanken är att samla sjukhusets mobila enheter, och enheter som har fokus på nära vård, i samma organisation.« I kliniken ingår andningsresursteamet, palliativa teamet, palliativvårdsavdelningen och enheten för vårdöverföring i samverkan. Dessutom ingår sjukhusets mobila närsjukvårdsteam. Målgruppen är äldre multisjuka, som bor hemma. 

– Vi funderar lite grann på om vi kan hitta liknande arbetssätt för våra kroniskt sjuka som är yngre. Mycket sker ju i samarbete med kommun och primärvård. Vi är beroende av varandra för att det här ska fungera, säger Karin Scharl, verksamhetschef för den nya kliniken för nära vård på SÄS.

Det blir spännande att följa erfarenheter­na från arbetet på SÄS framöver i tiden. Förhoppningsvis kommer de att visa att sjukhuset gjort ett klokt val som kan utveckla en del av den nära vården.