»Amelmottagningen på Södersjukhuset i Stockholm var fram till nyligen den enda specialiserade mottagningen i landet för kvinnor som fått sina underliv stympade. Men nu ska vården bli mer jämlik för den här gruppen.«

Så inleds en artikel om den svenska vårdens arbete för kvinnor som fått sina underliv stympade och som kan ha behov av ett extra omsorgsfullt omhändertagande vid sina kontakter med sjukvården (se sidan 1025).

Amelmottagningen, som startade år 2003, har sedan förra året kompletterats med en mottagning med ett liknande koncept på Angereds närsjukhus i Västra Götalandsregionen. Kanske kan det komma ytterligare mottagningar av samma slag, då Socialstyrelsen har i uppdrag att se över hur vården för dessa patienter kan bli bättre och mer jämlik.

Bita Eshraghi, specialistläkare i gynekologi och obstetrik och ansvarig för Amelmottagningen, välkomnar Socialstyrelsens översyn. Hon konstaterar att även om det finns läkare på kvinnokliniker och gynekologmottagningar som på individnivå försöker erbjuda vård för den här gruppen, måste vården byggas upp organisatoriskt för att bli jämlik. Med tanke på patientgruppens utsatta situation är det ett rimligt ställningstagande.