»På tre år har användningen av medicinsk cannabis mer än fördubblats i Sverige. Detta trots att de vetenskapliga beläggen för behandlingen ännu är svaga.« Det konstateras i artikeln på sidan 1086 som handlar om behandling med medicinsk cannabis i Sverige och Danmark.

Förskrivningen av det enda godkända cannabisläkemedlet i Sverige, Sativex, har gått från 168 patienter 2016 till 395 förra året. 

Claes Hultling, adjungerad professor i medicinsk vetenskap och grundare av stiftelsen Spinalis, är positiv till möjligheten att kunna behandla smärta med cannabispreparat. Men han vill ha ett bättre vetenskapligt underlag för behandlingen och planerar därför en studie.

Sylvia Augustini, överläkare vid Smärtcentrum på Akademiska sjukhuset i Uppsala, konstaterar följande:

– Jag är övertygad om att cannabis har en effekt, men jag tror inte att den är särskilt stor när det gäller smärtlindring. Vi har än så länge inte tillräckligt på fötterna för att uttala oss med säker-het. Men när det gäller neuropatisk smärta och när patienten har testat allt annat, ja – absolut, det har en plats i terapin.

Sylvia Augustini vill dock ha en restriktiv hållning och ett register över behandlingar, så att man kan »gå in och forska och lära sig mer«. Det låter i dagsläget som en klok hållning.