»Vårdval med mer generösa regler, nya lösningar för personalinflytande och ekonomisk kompensation till privata hälsocentraler. Det är några av förändringarna som är på gång i de regioner där Alliansen tagit över makten.«

Så inleds en artikel på sidan 1192 som handlar om vad maktskiften i regioner efter förra årets val kan få för praktiska konsekvenser för läkare och andra vårdanställda. Av genomgången framgår att förändringar kan komma, men att det förmodligen inte handlar om ett flertal omvälvande sådana.

Ur ett läkarperspektiv är dock en given förhoppning att det oavsett politiska majoriteter i regionerna blir ett ökat fokus från ledningarna på att förstärka arbetsmiljön. Personalstyrda enheter, som nu planeras i Skåne, kan kanske vara ett exempel på en lämplig åtgärd.

– Det kommer att ge möjligheter att påverka och styra den egna verksamheten mer lokalt, och vi vet att intresse finns. Vi behöver ta fram ett regelverk, och sedan tänker vi oss att pröva modellen för två hälsovalsenheter och kanske även en del av ett sjukhus som fungerar att delvis brytas loss organisatoriskt från sjukhusets övriga verksamhet, säger Anna Mannfalk (M), vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Läkartidningen kommer att återkomma med rapporter om hur de ändrade majoritetsförhållandena påverkar läkares och annan vårdpersonals arbetsvillkor.