Den nya sexåriga läkarutbildningen i Sverige är tänkt att starta höstterminen år 2021. Men redan nästa år är det dags att införa BT (bastjänstgöring). BT är tänkt att vara en obligatorisk inledande del på läkarnas specialiseringstjänstgöring. De första som kommer att göra BT är utlandsutbildade läkare. Den första kullen med svenskutbildade läkare kommer tidigast att påbörja sin bastjänstgöring 2027.

I en artikel på sidan 1136 konstateras att »Sörmland, Östergötland, Värmland och Dalarna anställer »BT-pilotläkare« redan i höst. Men många befarar att introduktionstjänsten blir en ny flaskhals.«

– Om vi bara är ett par regioner som erbjuder BT nästa år, så blir det problematiskt. Tillgodoser man inte tillräckligt med tjänster finns det risk för brist på anställningsbara ST-läkare inom vissa områden, säger Sara Kinert, studierektor för utlandsutbildade läkare i Östergötland.

I artikeln sägs också att »Många regioner vittnar om att det är svårt att beräkna hur många tjänster som behövs, bland annat för att övergångsreglerna inte är klara.« Det är uppenbart att införandet av BT innebär en utmaning för regionerna. Förhoppningen blir därför att de kan hantera denna utmaning på ett klokt vis.