I en tid när arbetet som läkare kan kännas tungt, till exempel genom en slitsam vardag och brist på personal, kan det vara extra viktigt med berättelser som visar på möjligheterna som yrket också ger. Just detta bjuder Läkartidningen – i samverkan med Sveriges läkar­förbund – återkommande på,
vilket vi brukar påminna om.

Tidningens karriärkvällar arrangeras varje år på olika platser runt om i landet. Under dessa kvällar berättar yrkesverksamma läkare om sina karriärer, och ofta sker det på ett sätt som är både informativt och underhållande. Många gånger har åhörare spontant uttryckt att de fått ny energi av berättelserna som de lyssnat till. Det erbjuds dess­utom tillfälle till rådgivning av representanter från Läkarförbundet.

I år har hittills två karriärkvällar hållits: en i Umeå och en i Stockholm. Dessutom har en karriärfrukost arran­gerats i Visby under Almedalsveckan. Där fick talarna och läkarna Peter Graf, Nasim Farrokhnia och Maria Ehlin Kolk publiken att både skratta och gråta genom sina fängslande berättelser.

Du som är läkare och som vill besöka en av tidningens karriärkvällar har tre möjligheter, under resten av året: den 10 oktober i Örebro, den 17 okto­ber i Göteborg och den 14 november i Malmö. Anmälan görs på Läkartidningen.se under vinjetten LT 
arrangerar. Varmt välkommen!