»Det öppna kontorslandskapet var en nödlösning – nu har det blivit en grundbult i arbetssättet för läkarna på Cederkliniken i Piteå.« ’Stängda dörrar kan bli ett osynligt hinder’,  säger verksamhetschefen Petter Tuorda.«

Så här börjar en artikel på sidan 1438 som handlar om något som ofta mötts av skepsis inom läkarkåren.

– Generellt avråder vi från lösningar med kontorslandskap. Det bygger vi på att forskningen är förhållandevis entydig om att det är problematiskt för yrken som kräver koncentration och hänsyn till sekretess, säger Marina Tuutma, ordförande i Läkarförbundets arbetslivsgrupp (ALG).

 Men på vårdcentralen Cederkliniken ses kontorslandskapet, som är till för det administrativa arbetet, som en tillgång. Enligt Anne Liljedahl, som är ST-läkare i allmänmedicin och specialist i akutsjukvård, skapar lösningen en stark känsla av gemenskap i arbetsgruppen.

– Det öppna kontorslandskapet gör att det i princip alltid finns någon tillgänglig kollega att diskutera med under mottagningstid,
säger hon.

Cederklinikens modell är inte en lösning för hela vården. Men den kan vara rätt val för vissa enheter och erfarenheterna är därför intressanta att ta del av.