»Allt fler läkare har två eller fler specialiteter. Allra flest har företagsläkaren Artur Tenenbaum: sex stycken.« Så börjar en artikel på sidan 1634. I artikeln konstateras att för tio år sedan var 19 procent av läkarna dubbelspecialister. I dag har andelen ökat till 23 procent.

Sofia Rydgren Stale, andre vice ordförande i Läkarförbundet, menar att det finns naturliga skäl till att läkare kompletterar med en andra eller tredje specialitet.

– Det kan ju vara så att den specialitet man valt inte utvecklades på ett sätt som man önskade. Då är det ju positivt att man byter till en annan specialitet i stället för att lämna yrket helt och hållet, säger hon.

Enligt uppgift från Socialstyrelsen är Artur Tenenbaum ensam om att ha sex specialiteter. Artur Tenenbaum menar att det finns olika förklaringar till att det har blivit så många inriktningar. Men han säger samtidigt:

– Jag har jättestor nytta av alla mina specialiteter.

Det går självfallet att ha olika uppfattningar om huruvida det är bra eller dåligt att fler läkare väljer att ha fler specialiteter. Men det går också att hålla med Sofia Rydgren Stale när hon säger:

– Jag vill bestämt hävda att inga erfarenheter bör ses som bortkastade eller som slöseri, det finns alltid värdefulla erfarenheter som man tar med sig.