Nästan var tredje yngre läkare uppger att det är ganska eller mycket troligt att de inom fem år kommer att lämna hälso- och sjukvården för att arbeta i en annan sektor. Denna uppgift framkom i en rapport som Sylf, Sveriges yngre läkares förening, presenterade i juli i år.

Rapporten aktualiseras igen via en artikel på sidan 1686, som handlar om att det kan finnas ett ökat intresse bland läkare och läkarstudenter att söka sig till alternativa karriärer. 

– I kontakt med våra medlemmar får vi fler och fler frågor om vad man kan göra utanför hälso- och sjukvården, säger Niki Shams, vice ordförande i Sveriges läkarförbund student.

För Läkartidningen berättar hon att »studenterna redan under utbildningen börjar reflektera över arbetsförhållanden och ingångslöner som de tycker är för dåliga. Det gäller även henne själv. Hon började utbildningen med tanken att börja arbeta kliniskt direkt. Men hon har nu börjat tänka annorlunda.«

– För mig är det mest attraktiva att jobba några år som managementkonsult, säger Niki Shams.

Det är den enskildes rätt att välja vilket yrke som hen vill arbeta i. Samtidigt behöver vården läkare, i dag och i framtiden. Därför måste det finnas en arbetsmiljö som gör att läkare vill arbeta inom sjukvården.