Bollnäs sjukhus drevs först i offentlig regi, blev sedan privat och nu offentligt igen. I framtiden kan det komma att läggas ut på entreprenad ännu en gång. Om livet som läkare på detta »närsjukhus med akutmedicin« berättas i en artikel med start på sidan 1747.

– På regiontiden var det mer trögrott i och med att mer centraliserades med landstingsövergripande divisioner. Under Aleris blev det mer som förr: ett sjukhus med en lokal ledning, lätt att komma till beslut och prova nya grejer, säger överläkaren Hans Präntare, och syftar på den privata vårdgivare som drivit sjukhuset sedan 2012.

Sjukhuset har haft ett gott rykte under senare år. Men nu finns en oro för den framtida läkarbemanningen. Kring hälften av läkarna är inhyrda, och det upplevs som osäkert hur många av dem som blir kvar. 

Den 1 november tas sjukhuset över av Region Gävleborg. Men det har fattats beslut om att det ska läggas ut på entreprenad på nytt. Att vara medarbetare på ett sjukhus som på det här viset ställs inför återkommande stora förändringar är inte alldeles lätt. Förhoppningsvis går det dock att hitta en lösning när det gäller läkar­bemanningen. Det går också att förstå överläkaren Geir Falck när han konstaterar:

– Det spelar ingen roll vem som driver sjukhuset för min del. Patienterna är ju samma.