I denna utgåva intervjuas läkaren Hans Hägglund (se sidan 1498) mot bakgrund av att det har gått ungefär ett halvår sedan han tog plats som ny nationell cancersamordnare vid Sveriges Kommuner och landsting och ordförande för Regionala cancercentrum i samverkan.

– De enda som kan kapa köer är vården själva. Det spelar ingen roll hur många dokument vi skriver om vården inte omsätter dem i förändringsarbeten, säger han bland annat i intervjun.

Han konstaterar också:

– Vården måste vilja ta till sig nya arbetssätt och innovationer, som digitala hjälpmedel och artificiell intelligens. På det viset tror jag att man kan lätta på kompetensbristen, som ju är ett av vårdens stora problem.

Hans Hägglund menar att denna förändringsvilja även måste gälla honom och personer som jobbar inom regionala cancercentrum.

– Vi måste bli bättre på att lägga örat mot golvet och hjälpa vården med det som vården faktiskt vill ha hjälp med. Det kan vara chefs- och ledarskapsfrågor, fortsatt stöd vid introduktion av kontaktsjuksköterskor eller stöd vid förbättringsarbeten.

Det är bra att Hans Hägglund så tydligt visar en vilja att tänka i nya banor för att klara av cancervårdens utmaningar. Förhoppningsvis kan han inspirera andra ledare inom vården att göra samma sak.