Läkarförbundets fullmäktigemöte, som i år ägde rum 20–21 november, var som vanligt ett viktigt forum för diskussion och beslut i fackliga frågor som utbildning, arbetsmiljö och lön, för att bara ta några exempel. 

Men i år går det nog att påstå att ordförande Heidi Stensmyrens inledande tal fick extra uppmärksamhet.

– Det är tydligt att det är nya tider. Det blåser hårdare vindar inom sjukvården, sa Heidi Stensmyren (se artikel på sidan 1930).

Ur artikeln: »Läget på arbetsmarknaden för läkare är det sämsta sedan 1990-talet, enligt Heidi Stensmyren. Det är hårdare konkurrens om tjänsterna och fler nedskärningar är på gång, samtidigt som rekordstora studentkullar är på väg ut i yrkeslivet. För dem kan det bli en lång väntan på allmäntjänstgöring och osäkra underläkarvikariat.

Samtidigt har ingångslönerna stagnerat. Heidi Stensmyren noterade att den senaste tiden har präglats av fler ’orimliga löneerbjudanden’, och hon berörde även den senaste tidens larm från unga läkare om ökad psykisk ohälsa och stress.«

Denna situation innebär en stor utmaning för Läkarförbundet. Men den är även ett tydligt exempel på varför Läkarförbundet behövs. Utan en stark facklig organisation blir det svårt att åstadkomma en bättre arbetssituation för dagens och morgondagens läkare.