I denna utgåva berättar vi om en grupp blivande svenska läkare som riskerar att hamna i en besvärlig situation.

Läkartidningen har besökt svenska läkarstudenter i Polen (se sidan 1986), som liksom Sverige är ett av få länder i Europa där utbildningen inte leder till legitimation. 

Det innebär att det krävs AT för att få legitimation. Denna väljer så gott som alla svenska studenter att göra i Sverige. 

Tidigare har det varit en fungerande lösning att förlägga sin AT till Sverige.
Men när Sverige på hösten 2021 får en sexårig legitimationsgrundande utbildning ska AT successivt fasas ut. Därför finns en oro bland de svenska läkarstudenterna i Polen för att de inte kommer att kunna få AT i Sverige.

– Vi som studerar här i Polen är väldigt rädda för att bli bortglömda. Ibland tror jag inte Sverige inser hur många vi är, säger Lina Lago, lokalordförande för Sveriges läkarförbund student utland i Bydgoszcz.

Just nu läser nästan 1 000 svenskar till läkare på tio olika orter i landet.

Lina Lago tycker att det borde ligga i Sveriges intresse att hitta en lösning, både på kort och lång sikt. Förhoppningsvis går det att hitta en sådan. För dessa läkarstudenter bör vara välkomna in i den svenska sjukvården.