Tiden som utskrivningsklara patienter lig­ger kvar på sjukhus har minskat rejält sedan den nya samverkanslagen trädde i kraft för två år sedan (se sidan 2046).

Denna glädjande nyhet visar sig ha flera förklaringar. En är själva lagen, som bland annat innebär att kommunernas betalningsansvar startar redan efter tre dagars inläggning, i stället för de fem dagar som gällde före 2018. En annan är att regioner och kommuner hade tillräckligt med tid för att förbereda sig inför den nya bestämmelsen. 

Maj Rom, närvårdsöverläkare i Sörmland och projektchef på Sveriges Kommuner och regioner (SKR), menar dock att »en förstärkt hemtjänst och en mer utvecklad hemsjukvård är viktigare förklaringar«. Kanske viktigast av allt, menar hon, är dessutom att »i allt fler kommuner har hemsjukvården numera ett mycket tajtare samarbete med primärvården«.

Av artikeln framgår även läkarnas centrala roll i arbetet. Om de, tillsammans med övriga personalgrupper, får möjlighet att arbeta med att vårda patienterna i hemmet eller på boendet ger det resultat i form av att färre patienter ligger kvar på sjukhuset i onödan.

Naturligtvis återstår många utmaningar, men det är väldigt glädjande både för patienter och anställda inom vården, att se att utvecklingen nu verkar gå åt rätt håll.