Varsel om uppsägningar. Anställningsstopp och vakanta tjänster som dras in. Färre ST-tjänster som tillsätts. Det finns flera faktorer som pekar på att läkares arbetsmarknad har blivit tuffare.

Karin Rhenman, tidigare chefsförhandlare på Sveriges läkarförbund, håller med om detta: se artikel på sidan 78.

– Det blir en arbetsmarknad mer lik den som andra akademikergrupper har haft längre, så att säga, säger hon.

Att Region Stockholm varslat att minst 275 läkartjänster ska bort ser hon som historiskt och menar att ett så omfattande läkarvarsel inte förekommit under de senaste decennierna.

Från andra regioner rapporteras om stora besparingar som väntas leda till att antalet läkartjänster minskar. Den samlade bilden blir att situationen är oroande för läkarkollektivet. Sveriges yngre läkares förening (Sylf) varnar till exempel för att underläkarna kan råka särskilt illa ut.

– Det finns så många underläkare. Och arbetsgivaren anser kanske inte att de är oumbärliga. Det är svårare att göra sig av med en specialist, säger Madeleine Liljegren, ordförande i Sylf.

Det är svårt att tro att det skulle finnas alldeles för många läkare inom vården. Därför krävs det nu åtgärder som möjliggör för regionerna att upprätthålla en acceptabel läkarbemanning. Ett ekonomiskt tillskott från staten kan vara en sådan åtgärd.