Läkartidningen har sedan några år tillbaka en kraftig tillväxt av läsare av Läkartidningen.se. Detta är glädjande då tidningens artiklar blir lästa i stor omfattning och även diskuterade, läkare emellan. En webbplats som Läkartidningen.se har även fördelen att den fungerar som ett stort och beständigt arkiv, där vi vet att det är populärt att söka även bland våra äldre artiklar. Den är även ett utmärkt verktyg för att vid behov snabbt sprida viktiga nyheter. I dag finns Läkartidningen dessutom på Facebook, Twitter och Instagram.

Mot bakgrund av ovanstående – och med beaktande av att en stor del av läsekretsen önskar sig att tidningen i pappersform ska utkomma mindre ofta än i dag – har Läkartidningen kommit fram till att det är dags att minska antalet utgåvor från 36 per år till 28 per år. Konkret sker detta genom att det kommer att produceras fler dubbelnummer än tidigare, det vill säga nummer som täcker mer än en vecka.

Som läsare av Läkartidningen kanske du undrar om detta innebär att det blir mindre material att läsa. Svaret är att så inte är fallet. Materialet i papperstidningen samt på Läkartidningen.se kommer tillsammans att ha ungefär samma omfattning som tidigare. Detta innebär att Läkartidningen även framöver kommer att bjuda på en rik och varierande läsning.