Viljan att – trots olika utmaningar – arbeta som läkare, blir tydlig i en artikel på sidan 138. Artikeln handlar om äldre läkares intresse av att arbeta vidare efter att ha fyllt 65 år. Att detta intresse finns och relativt ofta omvandlas i fortsatt yrkesverksamhet är känt sedan tidigare. Till exempel visade en undersökning från Läkarförbundet för cirka fem år sedan att över 40 procent i någon form jobbade vidare efter 65.

– Jag är säker på att siffran är högre i dag, jag märker att fler medlemmar är kvar i arbetslivet, säger Torsten Mossberg, ordförande för Seniora läkare, i artikeln.

Förklaringarna till intresset av att arbeta vidare tycks handla om faktorer som att »läkarrollen är en central del av identiteten« och att man känner sig behövd och efterfrågad. 

Men det är viktigt att arbetsgivaren erbjuder goda förutsättningar. Ett exempel på en åtgärd för att behålla läkare finns i Region Västernorrland. Där erbjuds medarbetare inom brist­yrken att från och med 66 års ålder arbeta 80 procent med 100 procents lön. Denna och liknande åtgärder bör uppmuntras, då de ger ett mer­värde både för den enskilde läkaren och för arbets­givaren, som får behålla viktig
kompetens.