»Kan en ny privat klinik, som lanserats som den första privata cancerkliniken i Skåne, korta köerna i cancervården? Det hoppas i alla fall Per-Anders Abrahamsson, professor emeritus i urologi och medicinskt ansvarig för Peritus­kliniken, som nu håller på att ta form på life science-området Medicon Village i Lund.«

Ovanstående är ett citat från en artikel (se sidan 252) om den nya cancerklinik i Lund som beräknas öppna i slutet av sommaren. Per-Anders Abrahamsson berättar att förhoppningen är att uppnå det som han inte lyckats med inom den offentliga vården, nämligen minimal väntetid för cancerpatienter.

– Patienterna ska få snabbt besked. Ta till exempel prostatacancer. I dag får man vänta en månad på att få svar på ett vävnadsprov om man har eller inte har cancer, säger han.

Per-Anders Abrahamsson menar att det inte finns risk för ojämlik vård på Perituskliniken.

– Nej. Ambitionen är att skapa vård utan väntan, men om en kö ändå uppstår så är det medicinsk prioritering som gäller, säger han.

Åsikterna om privat vård är ändå olika och splittrar läkarkåren, liksom medborgarna i landet i övrigt. Detta kommer förmodligen inte att ändras framöver. Men verksamhetsutveckling som i slutänden bidrar till en bättre sjukvård i Sverige bör välkomnas oavsett driftsform.