I denna utgåva återvänder Läkartidningen till ett viktigt ämne. Det handlar om hur vårdcentraler kan arbeta för att skapa en bra arbetsmiljö för sina läkare och för övriga anställda, se artikel på sidan 192.

I Bålsta, som ligger i gränslandet mellan regionerna Uppsala och Stockholm, finns vårdcentralen Bålstadoktorn. Här arbetar bland andra ST-läkaren Ann-Marie Schultz. Hon pekar på flera saker som gör vårdcentralen bra att arbeta på, »allt från lönevillkor och individanpassad schemaläggning till att smidigt kunna få tjänstledigt för sidouppdrag«. ST-kollegan Rebecca Boman uppskattar att kunna jobba hemifrån i relativt stor utsträckning.

På Ekensbergs vårdcentral i Sörmland lyfts vikten av det avgränsade uppdraget fram: »Med en läkare per 1 500 patienter som grundmått för en heltidsanställd läkare görs avdrag om en läkare har sidouppdrag«.

På Närhälsan Lysekil inom Västra Götalandsregionen har särskild vikt lagts vid att »rekrytera en erfaren läkare till en tjänst med stort fokus på handledning«.

Ovanstående visar att det finns en rad olika åtgärder att ta till för dem som har ett behov av att förändra sin verksamhet. Förhoppningsvis kan artikeln påminna om vikten av att prova nya lösningar för att nå en bättre arbetsmiljö.