Antalet 6:6a-anmälningar från sjukvården till Arbetsmiljöverket har ökat de tre senaste åren, konstateras det i en artikel på sidan 379. Anmälningarna är sådana som görs »när skyddsombudet inte är nöjd med arbetsgivarens svar eller åtgärder, och därför begär att Arbetsmiljöverket ska ingripa«. I artikeln konstateras att Arbetsmiljöverket förra året fick in 51 sådana anmälningar från sjukvården, att jämföra med 28 stycken år 2017.

– Antalet skyddsombudsframställningar som hamnar hos oss för beslut har ökat. Orsaken till det är att arbetsgivarna inte har löst de arbetsmiljö­problem som skyddsombuden påtalat, trots att man i många fall haft problem under en väldigt lång tid, säger Peter Burman, enhetschef på Arbetsmiljöverket.

Knut Bodin, huvudskyddsombud för läkarna i Region Uppsala, har återkommande gjort 6:6a-anmälningar och konstaterar att det är vanligt att de leder fram till föreläggande om vite.

– Det är positivt, för det tvingar arbetsgivaren att göra förändringar, säger han bland annat.

Det är bra att möjligheten att påverka genom 6:6a-anmälningar finns. Men det vore ännu bättre om arbetsmiljön inom sjukvården förbättrades markant så att det inte fanns anledning att göra dessa anmälningar.