Covid-19 och de omfattande konsekvenser som sjukdomen för med sig både för vården, hela Sverige och resten av världen står fortsatt i fokus både i rapporteringen på Läkartidningen.se och i denna utgåva.

På sidan 510 berättar några läkare som arbetar med covid-19-patienter om den tillvaro som detta innebär.

– Alla kommer att bevittna män­niskor dö i högre utsträckning än vi någonsin gjort och under förhållanden som vi inte är vana vid i Sverige, säger till exempel Marie Holmqvist, ST-läkare i reumatologi, som nu är verksam på en nyöppnad avdelning för covid-19-patienter på Nya Karolinska Solna, NKS.

På sidan 530 finns en medicinsk kommentar skriven av överläkarna Magnus Ekström och Bengt Dahlander om palliativ farmakologisk behandling vid svår covid-19.

Ytterligare en medicinsk kommentar kopplad till covid-19 finns på sidan 528. Den handlar om möjliga vacciner mot sars-cov-2 och är skriven av Susan­nah Leach, ST-läkare och med dr.

Läkartidningen vill ännu en gång tacka alla som bidrar med texter av olika slag, som debattartiklar, brev och vetenskapliga artiklar. Erfarenheter från läkare som nu arbetar med covid-19 är självfallet väldigt välkomna. Den som vill förmedla sådana kan kontakta mig eller någon av mina kollegor.