Pär Gunnarsson

Utan tvekan görs det nu många imponerande arbetsinsatser i samband med kampen mot covid-19. Ett exempel på detta är det snabba bygget av sjukhuset vid Stockholmsmässan i Älvsjö i Stockholm.

Torsdagen den 19 mars fick tre narkosläkare frågan om de ville utreda och planera för skapandet av sjukhuset. De tre tackade ja och kom snabbt fram till att Stockholmsmässan var bästa platsen för sjukhuset. Ett viktigt skäl var den stora ytan om 70 000 kvadratmeter som inte sätter något skarpt tak för antalet patienter.

I en artikel på sidan 574 berättar de att sjukhuset efter 14 dagar var redo med hundratals platser. Nu finns det 550 platser.

– Det här är unikt. Det är sjukhuskvalitet på allt, säger Henrik Jörnvall, som är anestesiolog på Karolinska universitetssjukhuset och en av de tre som tog sig an uppdraget att planera för sjukhuset.

– Ibland ställs ju frågan »Skulle du vilja att dina anhöriga vårdades här?«. Och då skulle jag säga »ja«.

När detta skrivs är det ännu inte klart om sjukhuset kommer att behöva användas. Men som Malin Ax, en annan av de tre läkarna, säger:

– Oavsett om det kommer att vårdas 0 eller 600 patienter här, så är det ett enormt styrkebesked för Sverige som samhälle.