Det nya coronavirusets spridning påverkar givetvis sjukvården genom att leda till en kraftigt ökad arbetsbörda. Men den kan även leda till att nya sätt att arbeta prövas.

Ett exempel på detta är att ortopeder på Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge numera gör hembesök hos en del patienter. Bakgrunden är att ortopedmottagningen upptäckte att en del äldre personer och personer i riskgrupper inte längre vågade komma på besök på grund av rädslan för covid-19 (se artikel på sidan 622).

För att hantera dessa patienter görs nu hembesök en dag i veckan.

I artikeln konstateras att de vårdteam med minst en ortoped som gör besöken kan göra »det mesta«, som avgipsning, omgipsning, borttagning av stygn under gips och sårvård.

När ortopederna kommit på besök har patienterna varit väldigt tacksamma.

– De är jätteglada och brukar bjuda på kaffe och bullar. Det är många som har isolerat sig hemma i flera veckor eller månader när vi besöker dem, säger ortopeden Richard Bessblad.

Då hembesöken är mer resurskrävande än besök på mottagning lär de inte fortsätta när coronakrisen är över. Men det är lätt att hålla med när ortopeden Christian Bitar framhåller att hembesöken just nu är viktiga:

– Alternativet är att patienterna inte får hjälp, och det går ju inte.