Pär Gunnarsson

Smittspridningen av covid-19 på svenska äldreboenden är något som diskuterats under en längre tid. En som haft anledning att fundera över denna smittspridning är läkaren Stefan Amér, vd för Familjeläkarna som har tio vårdcentraler och ansvarar för läkarinsatserna på 180 äldreboenden över hela Storstockholm.

Han menar att den första smittan som kom in på boendena inte i första hand berodde på bristfälliga rutiner.

– Vi vet att smittan kom in i Sverige med sportlovsresenärerna runt den 1 mars. Våra boenden är ju människors hem. Veckan efter sportlove

t, precis som alla andra veckor, ordnas fester och sammankomster och allt annat som hör ihop med vardagen. I det skedet fanns inga skäl att klandra någon för smittspridning, säger Stefan Amér.

Men när spridningen väl var ett faktum, då uppstod problem som kommer att behöva granskas, menar han. Stefan Amér har själv lyft fram bristen på skyddsutrustning för personalen på boendena och säger bland annat:

– Något är fundamentalt fel när de som vårdar 40 procent av regionens covid-sjuka saknar skyddsutrustning.

I en intervju med Stefan Amér på sidan 688 utvecklar han sina tankar om detta och berättar om situa­tionen för de läkare som arbetar mot boendena och en rad andra saker av intresse. Läs gärna den!