I denna utgåva uppmärksammar vi ämnen kopplade till covid-19 på de flesta av tidningens sidor. Se artiklar både på nyhets- och kultursidor, samt på fler­talet av klinik- och vetenskapssidorna.

Den som under sommaren vill uppdatera sig på vad som händer och har hänt gällande covid-19 har goda möjligheter att göra detta via Läkartidningens olika kanaler.

Varje vardag rapporterar Läkartidningen.se om senaste nytt, och de kommande två papperstidningarna har utgivningsdag 12 augusti respektive 26 augusti.

På Läkartidningen.se går det även att titta på två digitala seminarier om covid-19 som arrangerades i maj re­spektive juni månad. Båda återfinns på den sida som heter »Läkartidningen arrangerar«.

Vidare går det att lyssna till olika läkare som berättar om hur det är att arbeta med covid-19. Klicka på den röda ruta som heter »Läkartidningens podd« och ta del av de fem intervjuer om tillvaron på arbetet under covid-19 som finns där.

En annan röd ruta, långt uppe på Läkartidningen.se, heter »Coronaviruset« och innehåller länkar till alla artiklar i detta ämne som publicerats. Här finns således alltifrån nyhetsartiklar till vetenskapliga sådana.

Med dessa tips önskar Läkartidningen alla läsare en riktigt bra sommar!