Olika medicinska följder av den pågående pandemin kommer att behöva observeras och hanteras under lång tid framåt. Pandemins påverkan på den psykiska hälsan i samhället är en sådan sak.

En som haft anledning att fundera över detta är Ing-Marie Wieselgren, läkare och samordnare för psykisk hälsa på Sveriges Kommuner och regioner. I en intervju på sidan 1012 konstaterar hon att risken för ökad psykisk ohälsa som en följd av pandemin gäller både nuvarande patienter och nya grupper.

– Vi har oroat oss för att sjukdomstillståndet skulle förvärras för de som redan har kontakt med psykiatrin när många behandlingsinsatser blev ställda på vänt och rehabiliteringen inte blev som den skulle, säger hon.

Men, påpekar Ing-Marie Wieselgren, i riskzonen finns också de som tidigare klarat sin psykiska hälsa genom att de haft ett jobb att gå till.

– När de i stället suttit hemma har de inte längre samma rutiner och struktur i sitt liv.

Psykiatrin kommer förmodligen att få arbeta hårt för att ta hand om både gamla och nya patienter. Därför är det viktigt att pandemin ser ut att ha påskyndat användningen av digitala lösningar inom psykiatrin.

– Många har pratat om digitala möten men inte kommit till skott förrän nu, säger Ing-Marie Wieselgren.