»Den 1 juli 2021 blir det skarpt läge – då införs bastjänstgöring (BT) för läkare i Sverige. De första åren kommer den nya tjänstgöringen bara att vara aktuell för läkare som gått legitimationsgrundande utbildningar utomlands.

För att vara redo när startskottet går nästa sommar har Sörmland, Östergötland, Värmland och Dalarna valt att redan testa sina BT-upplägg i mindre pilotprojekt. I slutet av augusti blir BT-pilotläkarna i Sörmland färdiga. Resten gick i mål i början av eller under sommaren.

Även om de formella utvärderingarna inte är klara, kan de ansvariga i pilot­regionerna redan nu dela med sig av sina viktigaste slutsatser. Det blev inte riktigt som planerat för någon av dem – samtidigt säger alla att de har lärt sig massor.«

Ovanstående är citat från ett reportage i denna utgåva (med början på sidan 943) och berättar om både prövningar och möjligheter med BT. Bland prövningarna finns så här långt språksvårigheter, avhopp och inte oväntat covid-19.

Gällande möjligheterna går det att konstatera att det finns ett stort engagemang hos dem som ansvarar för BT, att pilotprojekten har gett erfarenheter som kan spridas till andra regioner och att det finns läkare som nu är på väg in i den svenska sjukvården. Det blir intressant att följa utvecklingen av BT framåt i tiden.